Kutter, A. (2006) Unia Europejska jako antagonizm

Kutter, A. (2006) Unia Europejska jako antagonizm. Strategie dyskursywne w polskiej debacie o przyszłości integracji europejskiej [Constructing the EU as an Antagonism: discursive strategies in the Polish debate on the future of European integration]. In: A. Horolets (ed) Europa w polskich dyskursach. Toruń: Adam Marszałek, 101-116.